Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

6746 43c0 500
Reposted fromcontigo contigo viaphilomath philomath
4133 6074 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaToshi Toshi
5505 8065 500
Reposted frommesoup mesoup viamaybeyou maybeyou
6648 631a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
7170 fd66 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaToshi Toshi

October 02 2018

4108 5e67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
2503 4068 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamaybeyou maybeyou

October 01 2018

0474 de2f 500
Reposted frompsychedelix psychedelix via12czerwca 12czerwca
2938 af84 500
Reposted fromunterland unterland viaberewere berewere
5926 7363 500
Reposted fromjust-breathe just-breathe via12czerwca 12czerwca
Tak wiele nauczyłaś mnie w ciągu ostatnich lat. By nigdy się nie poddawać. By kochać kogoś, kto jest tego wart, ze wszystkimi jego wadami. Ale nauczyłaś mnie również jednej rzeczy, której teraz najbardziej potrzebuję - gdy życie powala cię na ziemię, wstań i rozejrzyj się za jedną pozytywną rzeczą, bo zawsze jakaś będzie. I trzymaj się tej dobrej rzeczy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
3696 55d1
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven via12czerwca 12czerwca

September 26 2018

1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda via12czerwca 12czerwca
8485 36a1 500
Reposted frombromba bromba viaberewere berewere
2835 d11c 500
Szufladkowanie ludzi może Ci kiedyś przytrzasnąć palce
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl