Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

6042 1b99
Reposted fromlaters laters viaphilomath philomath
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula via100suns 100suns
Reposted fromposzum poszum viastrangeee strangeee
2575 efca
Reposted fromohwowrachel ohwowrachel viastrangeee strangeee
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viastrangeee strangeee
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasalami salami
3464 2db1
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viastrangeee strangeee
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viastrangeee strangeee
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viastrangeee strangeee
6959 0455
When you loose a best friend, it’s worse than breaking up with a boyfriend. Because you lose more than a heart, you lose a little bit of yourself.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds via100suns 100suns
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing via100suns 100suns
Dlaczego nie potrafimy lubić tych,
którzy nas nie lubią,
ale tych, którzy nas nie kochają,
kochać potrafimy...?!
— Borszewicz
Reposted fromstrangeee strangeee
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viadusz dusz
9053 d76c
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadusz dusz
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viadusz dusz
9078 f33a
Reposted frompengin pengin viaphenylethylamine phenylethylamine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl