Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

7832 e2f5 500

hyperborisches-maedchen:

Chinese tea house at the Schloss Sanssouci, Potsdam, Germany.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
2447 a258
5037 2762 500
Reposted fromslodziak slodziak
8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice viasalami salami

September 20 2017

Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett

September 17 2017

4659 bb94 500

nurnielfa:

Stairs at Drottningholm, Stockholm.

©Nur Nielfa 2017. All Rights Reserved. Please leave captions and credits intact

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
4651 717b
Reposted fromspitblaze spitblaze viadusix dusix
0722 00f7
Reposted fromretaliate retaliate viaslodziak slodziak
2360 2fd2
Reposted fromslodziak slodziak
2358 b052 500
Reposted fromslodziak slodziak
1462 67de 500

Q
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viaEmilieBronte EmilieBronte

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
3300 b92d
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
9427 e1b7
Reposted fromdusix dusix
9457 c857 500
Reposted fromamatore amatore viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl