Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutoflove outoflove
6999 1d40 500
Reposted fromminerai minerai via12czerwca 12czerwca
3391 eb71 500
Reposted fromkrzysk krzysk via12czerwca 12czerwca
2023 74cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove via12czerwca 12czerwca
0495 9b45
Reposted fromoutoflove outoflove via12czerwca 12czerwca
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaoutoflove outoflove
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax via12czerwca 12czerwca
1943 022e 500

sixpenceee:

Seaweed farming in South Korea 

(Source)

Reposted fromtwice twice viasalami salami
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai via100suns 100suns

Chyba nigdy nie jest za późno i na nic nie jest za późno, kiedy w grę wchodzi człowiek. Nawet tego, który odszedł, można dogonić. 

— Krystyna Siesicka – Zapałka na zakręcie
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
5318 f98d 500

November 16 2017

4115 b807 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove
8381 f734
Reposted fromkarmacoma karmacoma via12czerwca 12czerwca
7168 c1db 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viasalami salami
0416 0183
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl