Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

Za każdym mężczyzną, który odniósł sukces, stoi kobieta - która nie ma co na siebie włożyć.
— James Stewart
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa via12czerwca 12czerwca
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
3812 7447 500
.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda via12czerwca 12czerwca
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
Czasem już poznając kogoś wiesz, że będzie dla Ciebie kimś ważnym. I nie mówię tu o miłości od pierwszego wejrzenia. Nigdy w nią nie wierzyłam. Wierzyłam natomiast w to, że każdy człowiek spotykany na naszej drodze nie staje na niej przypadkiem.
— Anna Bellon
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
3306 d897
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaberewere berewere
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadusix dusix
5902 65ff 500
Reposted fromtfu tfu viaToshi Toshi
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoutoflove outoflove

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via12czerwca 12czerwca
0842 159a 500
4546 7807
Reposted fromMeneroth Meneroth via12czerwca 12czerwca

February 25 2018

8430 c2af 500
Narcyzem w miasto
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaberewere berewere
2408 b4dc
Reposted fromla-lu la-lu viaberewere berewere
Nie tak wygląda prawdziwa miłość? Kiedy ktoś całuje nie tylko usta, ale też blizny.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl